Ειδικοί Καθαρισμοί

 
 
 

 
 
 
 
Οι ειδικοί καθαρισμοί αποτελούν μία από τις υπηρεσίες της εταιρείας καθαρισμού μας Perfect Cleaning Solutions, που έχει την έδρα της στην Αθήνα.

Επειδή δεν πραγματοποιούνται οι ίδιες εργασίες για όλους τους τύπους καθαρισμού και επειδή υπάρχουν πολλά αντικείμενα, έπιπλα, μέρη του σπιτιού ή του γραφείου κ.α. που μπορεί να χρειάζονται ειδικές εργασίες για να καθαρισούν, καλό είναι να αντιμετωπίζονται από τους ειδικούς.

Το προσωπικό μας διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, ώστε να σας εγγυηθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γρήγορα και με ασφάλεια.

Αναλαμβάνουμε τους εξής ειδικούς καθαρισμούς:
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός Υαλοπινάκων
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός Αλουμινίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρκετάρισμα Δαπέδων
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρυσταλλοποίηση Μαρμάρων
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιτόπου Πλύσιμο Μοκετών (μέθοδος αφροπαραγωγού ή extraction)
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός - Πλύσιμο Τεντών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός Προσόψεων Κτιρίων
 
 
 
 
 
 
 
 
Υδροβολές Υψηλής Πίεσης Νερού (ζεστό ή κρύο)
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός Υφασμάτων Ταπετσαριών – Επίπλων
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμός Σαλονιών Αυτοκινήτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Καθαρισμοί Σκαφών Αναψυχής