Εταιρικές Πολιτικές

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Πολιτική Ποιότητας
 
Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξητων στόχων της.
Στόχοι της εταιρείας είναι:
 
 
 
 
 
να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους γρήγορα και αποτελεσματικά
 
 
 
 
 
 
 
 
να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των διαφόρωνκανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει
 
 
 
 
 
 
 
 
να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην έχει δυσαρεστημένους πελάτες
 
 
 
 
 
 
 
 
να συνεργάζεται στενά με τους πελάτες και προμηθευτές, ώστε να εξασφαλίζεται τοκαλύτερο αποτέλεσμα για την εταιρεία και τους πελάτες της
 
 
 
 
 
 
 
 
να διορθώνει τα προβλήματα που εντοπίζονται και να τα παρακολουθεί έτσι ώστε ναμην επαναληφθούν
 
 
 
 
 
 
 
 
να βελτιώνει τις διαδικασίες και τις μεθόδους εργασιών που εφαρμόζει, προς όφελοςτων πελατών και της ίδιας της εταιρείας.
 
 
 
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία διαθέτει:
  1. προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου σε σχέσημε τις παρεχόμενες υπηρεσίες
  2. άρτια οργάνωση
  3. κατάλληλο εξοπλισμό.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, πρέπει να είναι συνεχήςμέριμνα τόσο της Διοίκησης της εταιρείας, όσο και όλων γενικά των εργαζομένων. Όλοι οιεργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι όσον αφορά την δέσμευση της εταιρείας προς τηνΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία, πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνεχώςαυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών και να ακολουθούν τους υψηλούςρυθμούς της τεχνολογικής εξέλιξης. Επιπλέον πρέπει να διακρίνονται για την αξιοπιστίατους και την συνεχή υποστήριξη από την εταιρεία, στοιχεία απαραίτητα με βάση τιςαπαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας.

Επειδή σήμερα η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών γενικά, έχεικαταστεί βασική κοινωνική απαίτηση, οι προσπάθειες για συνεχή βελτίωση της Ποιότηταςτων παρεχομένων υπηρεσιών πρέπει να είναι διαρκείς.
 
 
 
Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 
Περιβαλλοντική Πολιτική