Εταιρική Δομή

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Η δομή της PCS εγγυάται την σωστή λειτουργία της εταιρείας με απλό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο, παράγοντας άρτια αποτελέσματα σε κάθε τομέα υπηρεσιών.